Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 21 sep 0 reacties

Koningin Máxima bezoekt Verenigde Naties in New York – dag 3

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 september New York ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Zij doet dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. 

Donderdag 21 september heeft Koningin Máxima naast diverse bilaterale overleggen ook een ontmoeting met de leden van de ‘Reference Group’. Deze advies- en klankbordgroep bestaat uit elf vertegenwoordigers van internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van inclusieve financiering. Koningin Máxima werkt nauw met hen samen. Enkele leden van de Reference Group zijn de Alliantie voor Inclusieve Financiering (AFI), de ‘Better than Cash Alliance’, de Adviesgroep voor Armoedebestrijding (CGAP), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Wereldbank (WB).

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.

Outfit: op de derdag van haar verblijf in New York draagt de koningin een bekende japon van modehuis Natan. 

Foto met dank aan Robin Utrecht, www.royalsbyrobin.com

~Advertentie~


~einde advertentie~

Outfit van Natan:

We zagen de jurk eerder in Nieuw-Buinen en Winschoten. 

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments