Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 01 jun 0 reacties

Wauw! Máxima verrast met parachutesprong

Never a dull moment met onze Máxima! Vandaag verraste ze ons met een parachutesprong. 

Natuurlijk deed ze dat niet zonder een reden. De sprong was het slotonderdeel van een werkbezoek aan de Defensie Para School in Breda. De Defensie Para School (DPS) verzorgt sinds 2008 alle parachuteopleidingen binnen de krijgsmacht. Daarnaast ondersteunt de school bij oefeningen en operaties. De DPS valt onder het Korps Commandotroepen van de Koninklijke landmacht. De DPS kan jaarlijks 800 tot 1000 militairen opleiden. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor de special forces van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Ook verzorgt de DPS de parachutistenopleidingen voor de Luchtmobiele Brigade van de landmacht.

Het bezoek begon met een briefing over de verantwoordelijkheden van de DPS. Ook sprak Koningin Máxima met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werkzaamheden en operationele inzet in missies Zo ondersteunde personeel van de DPS missies in Afghanistan en Mali. Tijdens een rondleiding door de trainingshal van de DPS maakte Koningin Máxima kennis met personeel en materiaal van de DPS. Zij kreeg uitleg over de drie instructiegroepen zoals de vrije val en de automatische opening en het droppen van ladingen aan een parachute vanuit een transportvliegtuig. Ook kreeg Koningin Máxima een demonstratie van het parachutevouwen en bij de springtoren.

De DPS verzorgt ook de opleiding voor zogenaamde tandem-masters. Bij een tandemsprong wordt de passagier aan een speciaal hiervoor opgeleide parachutist vastgemaakt om vervolgens samen aan een parachute te landen. Door middel van een tandem kunnen bij inzet van parachutisten ook specialisten, zoals artsen of tolken, worden meegenomen zonder dat zij zijn opgeleid tot parachutist. Na een instructie maakte Koningin Máxima onder begeleiding een tandemsprong.


Foto: PPE


Foto: PPE


Foto: PPE

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments