Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 14 sep 0 reacties

Streekbezoek zuidelijk deel Salland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag vandaag een streekbezoek aan het zuidelijk deel van Salland in Overijssel. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Het streekbezoek staat in het teken van het vermogen van de regio om zich steeds aan nieuwe omstandigheden aan te passen door samen te werken.

Salland koestert wat waardevol is uit het verleden, terwijl het tegelijk nieuwe ontwikkelingen omarmt. Een belangrijke basis voor het aanpassingsvermogen van de streek ligt in het ‘noaberschap’. Het zijn van goede buren door mensen en hun belangen met elkaar te verbinden. Daarnaast verbindt Salland economische regio’s en stad en platteland met elkaar.

Deventer
Het streekbezoek start in Deventer. De voormalig Hanzestad zag door de terugloop van transport via water de haven in verval raken. Particulieren en kleine ondernemers worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad doordat zij de mogelijkheid krijgen te bouwen voor eigen gebruik. Op deze manier transformeren stadsdelen naar plekken waar industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wandelen door een deel van de stad en bezoeken enkele ondernemers. Aansluitend spreken zij met betrokkenen over de manier waarop Deventer stadsontwikkeling vorm geeft. Vervolgens bezoekt het Koninklijk Paar een familiebedrijf dat bezig is haar productieproces aan te passen en energieneutraal te maken. Tijdens een rondleiding door de fabriek krijgen zij uitleg over de bijdrage die het bedrijf levert aan het afvalprobleem door in te zetten op innovatie, verduurzaming en hergebruik van materialen.

Heeten
Vervolgens reizen de Koning en Koningin Máxima door naar Heeten, onderdeel van de gemeente Raalte. In 2018 kwamen de inwoners van het dorp met het idee voor een burgerbegroting waarbij zij meebepalen waar en hoe gemeentelijk geld binnen de eigen omgeving wordt besteed. Naast raadsleden en ambtenaren zijn ook onderzoekers bij dit initiatief betrokken om te kijken of een burgerbegroting leidt tot meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie en het versterken van het gemeenschapsgevoel. Het Koninklijk Paar spreekt met deelnemers van het initiatief over hun ervaringen.

Olst –Wijhe
De gronden langs de IJssel zijn al eeuwenlang geschikt voor tal van agrarische activiteiten zoals landbouw, akkerbouw en veeteelt. Vanuit de samenleving klinkt de roep om de agrarische sector anders in te richten ten behoeve van het milieu. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken een melkveehouderij waar inmiddels de zesde generatie aan het roer staat. Op dit bedrijf horen zij hoe er gewerkt wordt aan verduurzaming. Zo wordt gebruik gemaakt van kruidenweides ter vervanging van kunstmest. Ook zijn de eigenaren bezig om samen met lokale ondernemers een eigen zuivelketen op te zetten. Melk wordt zo op de boerderij gezuiveld, verpakt en vanuit daar geleverd. Hierdoor wordt de keten korter en hopen de boeren een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel te realiseren. Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar Stichting IJssellandschap. Deze stichting dateert uit 1267 en beheert en ontwikkelt land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Daarbij is altijd speciale aandacht geweest voor armen, zieken, daklozen en vreemdelingen. Deze sociale component bestaat nog steeds. Zo worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij het groen onderhoud van Stichting IJssellandschap en worden tal van activiteiten voor ouderen, mensen die specifieke zorg nodig hebben of vluchtelingen georganiseerd. Tot slot krijgen de Koning en Koningin Máxima een impressie van de IJsselbiënnale. In totaal hebben 27 kunstenaars meegewerkt aan de 120 kilometerlange kunstroute langs de IJssel waar de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei centraal staat.

Mode 
Ik sprak op de website van Nouveau de hoop al uit dat koningin Máxima ooit een plissé-jurk van Natan zou dragen. De luchtige stof, gevangen in plooien, zorgt voor een flinke dosis volume zonder dat het totaalplaatje ook maar één moment zwaar oogt. Een blijde Josine vandaag dus 😉 


Foto: PPE/Rubsamen

De kleur van de accessoires kwam terug in het dessin van de stof: 


Foto: PPE/Rubsamen

Outfit van Natan:

Máxima bij eerdere streekbezoeken: 

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments