Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 14 jun 0 reacties

Staatsbezoek Ierland – dag 3

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Michael D. Higgins een staatsbezoek aan Ierland. Het bezoek vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Dublin en Cork.

De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidt gelijktijdig een economische missie naar Ierland om het bestaande potentieel voor economische samenwerking te vergroten. De missie bestaat uit ondernemers uit de sectoren maritieme infrastructuur en havenontwikkeling.

Het staatsbezoek beslaat de brede, steeds verder verdiepende betrekkingen tussen Nederland en Ierland: politiek, economisch, maatschappelijk en cultureel. Mede in het licht van Brexit zijn Nederland en Ierland actief bezig met het vinden van nieuwe markten en ontwikkelen van de relaties met andere landen in Europa. Nederland en Ierland hebben veel met elkaar gemeen en delen veel inzichten. Daarom zijn we ook belangrijke politieke partners van elkaar in de EU. Op economisch gebied is Ierland al jaren een van de sterkst groeiende economieën in Europa en fungeert Nederland als belangrijke handelsbrug voor Ierland naar continentaal Europa. Tegelijkertijd staan zowel Nederland als Ierland voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, waar we van elkaar kunnen leren. Tot slot verdient ook de eeuwenoude culturele band tussen Nederland en Ierland aandacht.

Vrijdag 14 juni
De Koning en Koningin reizen de derde dag van het staatsbezoek naar Cork. Na aankomst op het vliegveld worden zij welkom geheten door de burgemeester van de stad in het stadhuis.

Vervolgens vaart het gezelschap van Cork naar Cobh, waarbij het Koninklijk Paar uitleg krijgt over recente en toekomstige havenontwikkeling en –uitbreiding, inclusief de ontwikkeling van de nieuwe diepzeeterminal.

Aangekomen in Cobh sluit de delegatie aan bij de Nederlandse bedrijven van de economische missie en hun Ierse counterparts uit de sector maritieme infrastructuur en havenontwikkeling. Het Koninklijk Paar gaat in gesprek met de bedrijven waarbij haveninfrastructuur en digitalisering van havendiensten centraal staan en de ontwikkeling van diepzeeterminal Ringaskiddy. Daarnaast is er aandacht voor de samenwerking tussen Nederlandse en Ierse havens.

Ook zal in aanwezigheid van de Koning en Koningin verdere samenwerking tussen Nederlandse en Ierse partners worden bekrachtigd door een ondertekeningsceremonie tussen verschillende partijen.

Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan Camden Fort Meagher in Crosshaven. Bij dit bezoek staan de vele vrijwilligersinitiatieven centraal. Ierlands landelijke gebieden kennen een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een groot verenigingsleven. Het Koningspaar spreekt tijdens een rondgang door het fort met verschillende vrijwilligersorganisaties uit de regio die op verschillende terreinen werken aan sociaal-maatschappelijke cohesie. Het paar wordt ontvangen door vrijwilligers van Rescue Camden, de organisatie die het fort, dat ooit dienst deed om Cork te verdedigen tegen de protestantse Willem III van Oranje, in ere heeft hersteld.

Mode
Outfit: bekend deux-pièce met handgeschilderde bloemen
Ontwerper: Edouard Vermeulen van Natan 
Eerder gedragen: Ja, in 2015 maar liefst 3 keer, en in 2017 nog een keer. 

Outfit van Natan: 

 

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments