Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 26 sep 0 reacties

Koningin Máxima bij platformbijeenkomst IDH over toekomst kleine landbouwbedrijven

Hare Majesteit Koningin Máxima was dinsdagmiddag 26 september als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling als toehoorder aanwezig bij het ‘Smallholder Innovation Platform’ van het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH).

Het internationale platform in het Spring House in Amsterdam ging over het verbeteren van bedrijfsmodellen voor de ontwikkeling van kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van bedrijven die de landbouwproducten van boeren afnemen en helpen bij duurzame productie. Ook vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, financiële instellingen en nationale overheden namen deel aan de discussie.

Koningin Máxima richt zich in haar VN functie op verbetering van toegang tot financiële diensten om economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Volgens de Verenigde Naties hebben wereldwijd circa 500 miljoen kleine boerenbedrijven beperkte toegang tot financiële diensten. Het gaat vaak om familiebedrijven in ontwikkelingslanden die door vrouwen worden geleid. Kleinschalige landbouw levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling van landbouwgebieden en de vermindering van armoede. Leningen die aansluiten bij de behoefte van de boeren, spaarmogelijkheden en verzekeringen zijn hierbij een voorwaarde.

IDH is opgericht in 2008 en brengt bedrijven, overheden en non-profitinstellingen samen in publiek-private coalities die gezamenlijk nieuwe businessmodellen en financieringsstructuren voor duurzame productie en handel van (met name) tropische landbouwgewassen ontwikkelen. Het initiatief wordt financieel ondersteund door de Nederlandse, Deense, Zwitserse en Noorse overheid.

Outfit: Tijdens de bijeenkomst droeg de koningin een bekende top met peplum (schootje) en een nieuwe kobaltblauwe pantalon. 

We zagen de top eerder in februari 2013: 

~Advertentie~


~einde advertentie~

 

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments