Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 20 sep 0 reacties

Koningin Máxima bij ondertekening convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal in Friesland

Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op donderdag 20 september 2018 aanwezig bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs Friesland in Schouwburg De Lawei in Drachten.

Het samenwerkingsconvenant vloeit voort uit het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Het programma, opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas, moet er voor zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. Dit gebeurt door lokale en regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Er zijn convenanten getekend in de provincie Limburg, de stad Groningen en in een deel van Gelderland.

In Drachten wordt een convenant ondertekend waarbij de betrokken partijen garanderen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs krijgen. De betrokken partijen zijn onder andere gemeenten, provincie Friesland, schoolbesturen en culturele instellingen als Keunstwurk, PABO NHL-Stenden Hogeschool, Prins Claus Conservatorium en de Organisatie voor Muziekverenigingen Fryslân. De ondertekening wordt gevierd met een lied, gezongen door meer dan zevenhonderd Friese kinderen en optredens van Nynke Laverman, Circus Adje Orkest en Frysk Jeugd Orkest.

Outfit: voor de ondertekening heeft Máxima een bekende blouse en gestreepte midi-rok van Natan uit de kast gehaald.

Máxima droeg de outfit van Natan drie keer eerder:

~~advertentie~~


~~advertentie~~

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments