Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 20 jun 0 reacties

Koningin Máxima bij ondertekening convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal in Drenthe

Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagochtend 20 juni in theater De Tamboer in Hoogeveen aanwezig bij de ondertekening van het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in de provincie Drenthe. Dit Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal van de stichting Méér Muziek in de Klas, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is.

In het Muziekakkoord Drenthe is afgesproken hoe het muziekonderwijs in Drenthe de komende jaren wordt vormgegeven. Dit zijn afspraken tussen ruim twintig partijen in de provincie, waaronder schoolbesturen, culturele instellingen, pabo’s en overheden, die moeten leiden tot structureel muziekonderwijs op alle basisscholen. Het convenant wordt getekend tijdens een muzikale bijeenkomst in aanwezigheid van circa vijfhonderd kinderen. Er zijn optredens van Drentse basisschoolkinderen, jonge talenten en conservatoriumstudenten. Ambassadeur van Meer Muziek in de Klas Ilse de Lange is ook aanwezig.

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima het rijdend atelier van Stichting Instrumentendepot Leerorkest. Het depot leent instrumenten uit aan muziekonderwijsinitiatieven, zoals Leerorkesten, in heel Nederland. Het rijdend atelier wordt gebruikt voor het transport van de instrumenten, maar ook voor reparatie en onderhoud. Lokale vrijwilligers en docenten krijgen workshops om zelf in het onderhoud en de reparatie te voorzien.

De Stichting Méér Muziek in de Klas is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder werden er convenanten getekend in de provincies Limburg, Friesland en Zeeland en in diverse in diverse regio’s en gemeenten zoals de Liemers, Zutphen en omstreken en de stad Groningen.

Bezoek 2: later vandaag bezocht koningin Máxima ook nog een initiatief van Vluchtelingenkinderen. Yvonne van Woudenberg, onze fotograaf, heeft meer informatie over dit bezoek verzameld: 

Yvonne: "Stichting Vluchtelingkinderen zet zich in voor mensen die in Nederland die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Om te voorkomen dat mensen niets doen en doelloos in de AZC’s zitten, helpt de stichting onder andere met studies. Inmiddels hebben zij zo’n 330 mensen geholpen met gezinsherenigingen en/of het volgen van een opleiding. 

Vluchtelingen in Nederland spreken natuurlijk niet onze taal. Hiervoor worden taalcoaches ingezet, zodat zij ook daadwerkelijk de studies kunnen volgen en zich verstaanbaar kunnen maken. Wanneer men een studie succesvol heeft afgerond en de vluchteling wordt toch uitgezet, geeft Stichting Vluchtelingkinderen hen een bedrag mee om in hun eigen land opnieuw te kunnen beginnen en een eigen bedrijf kunnen opstarten.

De stichting hanteert het principe ‘Voor wat, hoort wat’. Men dient als tegenprestatie bijvoorbeeld in de winkel in Driebergen zijn of haar steentje bij te dragen. Ook hebben zij in samenwerking met de gemeente de mogelijkheid gekregen een kerk te kopen, genaamd ‘De Delerij’. Deze locatie biedt onderdak aan de Eurowinkel en vijf organisaties die zich bezighouden met onderwijs, gezinshereniging, participatie en integratie van asielzoekers en vluchtelingen van 18 jaar en ouder. Doordat alles onder één dak zit zijn de lijnen kort.

De omzet van Stichting Vluchtelingkinderen bedroeg ik 2017 € 170.000,00. In de gemeente Driebergen is een groot draagvlak en de verkoop van kleding en boeken loopt erg goed. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar het daadwerkelijk helpen van vluchtelingen in de AZC’s door hen te laten studeren."

Mode
Outfit: ausbrenner top met draperie en bruine pantalon 
Ontwerper: Edouard Vermeulen van Natan
Eerder gedragen? Nee 

 

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments