Avatar foto Door Josine Droogendijk
Máxima 17 sep 0 reacties

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het streekbezoek staat in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op duurzaamheid, de landbouwsector en de Fryske taal en cultuur.

Zuidoost-Fryslân, ook wel ‘het andere Friesland’ genoemd, kenmerkt zich door gemeenschapszin (mienskip), landbouw en een rijk geschakeerd natuurlandschap. De streek heeft echter ook te maken met ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en klimaatverandering. Hierdoor staat de leefbaarheid van het gebied onder druk. Dit jaar is een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en verschillende partijen in de regio om de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de streek te verbeteren.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontmoeten tijdens het eerste gedeelte van het streekbezoek organisaties die zich inzetten voor duurzaam ondernemen en de kennisuitwisseling en samenwerking op ecologische vraagstukken. Daarnaast spreekt het Koninklijk Paar met jonge agrariërs over de toekomst van de landbouw in Fryslân en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat.

In het tweede deel van het bezoek staat de Fryske taal en cultuur centraal. Het Koninklijk Paar neemt deel aan een les Frysk op een middelbare school en spreekt met vertegenwoordigers van regionale initiatieven die de positie van het Frysk in het onderwijs en in de samenleving willen versterken. Afsluitend is er aandacht voor skûtsjesilen, het wedstrijdzeilen met historische vrachtzeilschepen, dat onlangs is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) organiseert sinds 75 jaar de jaarlijkse wedstrijden op de Friese wateren en informeert Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over de betekenis hiervan in Zuidoost-Fryslân.

Mode
Outfit: japon met draperie 
Label: NATAN 
Eerder gedragen: nee 
Accessoires: breedgerande relevé van Fabienne Delvigne

Ontwerp van NATAN:

De hoed is een echte favoriet:

Volgen
Laat het mij weten wanneer er
0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments